Tipy a triky

Klávesové zkratky

 • modul závodníci:
  • Ctrl + Insert -- přidání závodníka
  • Ctrl + Delete -- vymazání závodníka (daný závodník musí být označen)
 • modul úseky / etapy:
  • Ctrl + P -- tisk výsledků aktuální etapy

Přesouvání startovních časů

 • časy závodníků lze přesouvat pomocí metody drag'n'drop v rámci kategorie (kliknout na startovní čas závodníka a přesunout ho na startovní čas jiného závodníka, s kterým ho chci prohodit)

Databáze čipů k zapůjčení

 • půjčované čipy není nutné ručně zaklikávat u každého závodníka zvlášť (VP = Vyžádáno půjčení čipu), protože seznam půjčovaných čipů lze vložit i před začátkem prezentace následujícím způsobem:
 1. "Závodníci -> Čipy -> Čipy k zapůjčení"
 2. Vložíme jeden prázdný řádek
 3. Zkopírujeme si svůj seznam čipů odělený novými řádky (nebo třeba jednotlivé buňky v excelu)
 4. Pravý klik do prázdné buňky SI v nově vloženém řádku -> Vložit -> Zakliknout volbu "Vložit řádky" -> OK

Kopírování dat z tabulkových procesorů a textových editorů do QE

 • pro úspěšné překopírování např. dat z excelu je nutné mít data v excelu ve stejném pořadí jako v QE
 • v excelu označit dané buňky -> CTRL+C, v QE označit první buňku v daném sloupci/řádku -> pravé tlačítko myši -> Vložit

Export dat z tabulek v QE do tabulkových procesorů a textových editorů

 • pro kopírování dat z jednotlivých sloupců může občas stačit označit vybrané buňky -> pravé tlačítko myši -> Kopírovat
 • v nějakých situacích někdy může pomoci označit vybrané buňky -> pravé tlačítko myši -> Kopírovat speciálně (lze vybrat oddělovač políček a řádků)
 • případně je možnost data exportovat ve formátu CSV:
  • pravé tlačítko myši na jakoukoliv buňku tabulky -> Exportovat -> CSV (zde lze následně nastavit mnoho různých věcí..)

Tisk dat z tabulek
 


Nefunkční import z Orisu (SSL error)

 • chyba 99 – TLS initialization failed – #456, #405

Podle @ikanakova stačí nainstalovat OpenSSL nebo nakopírovat do instalace QE knihovny libssl.dll a libcrypto.dll OpenSSL 1.1 libs