Čipy a mezičasy 

a také trocha základní filozofie programu

Čipy

Program předpokládá použití SI čipů od výrobce SPORTident. U víceetapových závodů program umožňuje, aby závodník měl v každé etapě jiný čip. Stejný čip také mohou mít v různých etapách různí závodníci. Program dokáže zpracovat i situaci, kdy by v jedné etapě běželo více závodníků se stejným čipem, nicméně pro hladký průběh závodu bez řešení případných problémů (souvisejících s touto situací) je doporučeno, aby v každé etapě měl každý závodník svůj čip.

Mezičasy

Termínem mezičasy (při přepnutí na angličtinu receipts) program označuje "takové ty lístečky, které vyjíždějí závodníkům z termotiskárny po vyčtení čipu v cíli". Ono totiž vůbec není jednoduché najít nějaký vhodnější český termín - ano, nabízí se různé "výčetky", "lístky", "mezičasové lístky", otrockým předkladem z angličtiny pak "strvzenky" nebo "účtenky" (účtenka za běh je pak vlastně "běženka", v případě OB na MTB pak "kolenka" ...), ale určitě sami cítíte, že nic z toho není dost "sexy"... Škoda, že se Jára Cimrman nevěnoval více orientačnímu běhu, určitě by nám nějaké vhodné termíny zanechal nebo by nám alespoň na pomoc poslal průmyslového básníka ...

Mezičasy vs. surová data z čipu

Při vyčtení čipu v cíli program nejprve stáhne surová data z čipu, tj. v jakém pořadí a v jakých časech závodník razil jaké kontroly. Pro následný výpočet a zpracování mezičasů pak program potřebuje řadu dalších informací - např. kdo s čipem běžel, z jaké je dotyčný kategorie, zda prošel ve správném pořadí všechny kontroly z tratě příslušné kategorie, v jakých časech a jak si tyto časy stojí proti ostatním, kteří dosud běželi v příslušné kategorii. Běžně se v cíli nechávají automaticky tisknout mezičasy. Program však umí v případě potřeby (typický dotaz: "Proč jsem disk, že bych pípl jinou kontrolu ?") zobrazit a/nebo vytisknout i "surová" data z čipu. Proto pozor – v některých kontextových menu je potřeba pozorně rozlišovat, kterou z těchto dvou možností vlastně chci.

Pevně daný čas startu vs. start "na krabičku"

Běžně (s výjimkou některých kategorií – typicky HDR a P) musí závodníci startovat s určeným časem startu, který jim byl nalosován. Program je však nastaven tak, že vždy upřednostňuje čas startovací krabičky, je-li oražen – toho lze s výhodou někdy využít při malých závodech ve výjimečných situacích. Čas startu (nebo i kategorii) lze rovněž změnit v programu zpětně až po doběhu závodníka dle skutečnosti (a např. doplnit atributem "mimo soutěž") – program vše správně přepočítá.

Opakovaná vyčtení téhož čipu

Programu nevadí opakovaná vyčtení téhož čipu v rámci jedné etapy (i když, pokud se na čipu nic nezměnilo, podobného efektu lze dosáhnout přímo z programu bez nutnosti mít čip fyzicky znovu). Každé vyčtení čipu z hlediska dopočítávaných údajů "přepíše" případná předchozí vyčtení téhož čipu v etapě. Nicméně, již provedené vyčtení čipu nelze "vymazat".