Quick Event

QuickEvent je program, prostřednictvím kterého je možné zvládnout většinu agendy nutné při pořádání závodů (i víceetapových) v orientačním běhu. Vzhledem k provázání s portálem ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) prostřednictvím importů a exportů jeho síla vynikne zejména při pořádání závodu v Česku. Program rovněž podporuje importy tratí (sledů kontrol) pro jednotlivé kategorie z programu OCAD (https://www.ocad.com/en/). Program lze provozovat buď na samostatném PC nebo na více PC propojených počítačovou sítí, tj. nad stejnými daty může pracovat více organizátorů zároveň. Program lze provozovat na více platformách (OS Windows, Linux).

Pomocí programu lze provádět zejména následující:

Přihlašování a dohlašování závodníků do jednotlivých kategorií před závody a při prezentaci

 • možnost importu přihlášených z ORISu
 • možnost předvyplňování údajů závodníka dle jeho registrace v ORISu
 • možnost importu rankingu z ORISu
 • možnost nalézt závodníka dle jeho běžně používaného čipu
 • možnost přidávat i odebírat závodníky a editovat jejich parametry v jednotlivých etapách závodu

Stanovení parametrů jednotlivých kategoriímožnost startu daného pevným časem i "na krabičku"

 • možnost importu sledů kontrol jednotlivých kategorií z OCAD
 • možnost volit offsety jednotlivých kategorií a intervaly startů závodníků v nich
 • možnost graficky řadit jednotlivé kategorie tak, aby byla dodržena pravidla a rovnoměrněji se využil startovací čas

Losování časů startů v jednotlivých kategoriích

 • možnost automatického losování všech nebo jen vybraných kategorií, a to různými metodami
 • možnost volit počty vakantů v jednotlivých kategoriích, a to na začátku, na konci i mezi již přihlášenými závodníky
 • možnost ručně upravovat losování (např. při přání závodníků ohledně času startu) metodou drag'n'drop s grafickým zobrazením volných míst, podpora automatické kontroly porušení pravidel (závodníci za sebou ze stejného oddílu)
 • sledování počtu volných map k dispozici
 • možnost exportovat výsledné startovky do ORISu

Sledování čipů zapůjčených závodníkům v etapě

 • před závodem se do QE zadají všechny čísla "půjčovacích" čipů do seznamu "půjčovacích" čipů
 • akustická signalizace při vyčítání čipu, který byl zapůjčen

Rozsáhlé možnosti zobrazení a/nebo tisku tiskových sestav v různých fázích závodu pro všechny nebo vybrané kategorie

 • startovky po kategoriích, po klubech, startovky pro startéry, statistiky závodníků, výsledky po kategoriích, diplomy, ...
 • automatické tisky průběžných výsledků kategorií podle zvolené strategie

Vyčítání čipů v cíli

 • kontrola správného průchodu kontrolami
 • automatický tisk mezičasů s průběžným pořadím pro závodníka na termotiskárně (s možností u toho pracovat v jiné části programu)
 • možnost zobrazení a/nebo tisku i surových dat na vyčteném čipu

Podpora pro komentátora v cíli

Okno s průběžnými statistikami závodu

 • sledování celkového počtu závodníků, závodníků v lese a závodníků v cíli pro jednotlivé kategorie i celkově
 • sledování časů nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích a odhad času, za jak dlouho bude možné u jednotlivých kategorií vyhlašovat výsledky

Export výsledků s mezičasy do ORISu (i na web)

... a řadu dalších věcí!