Instalace

Instalace QuickEventu a Instalace a nastavení PostgreSQL

Instalace QuickEventu

OS Windows

Linux

  • stáhnout univerzální AppImage z https://github.com/fvacek/quickbox/releases
  • přidat souboru právo na spuštění chmod +x, poté lze aplikaci spustit
  • pro úspěšné připojení vyčítací jednotky musí být uživatel v linuxové dialout skupině

        sudo usermod -aG dialout $USER

  • pro úspěšné připojení k znakové tiskárně musí být uživatel v linuxové lp skupině

         sudo usermod -aG lp $USER

  • ps: po přidání do skupin je třeba se znovu přihlásit, někdy i restartovat systém

Instalace a nastavení PostgreSQL

OS Windows

  • stáhnout instalační balíček z https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads
  • funkčnost je ověřena s verzí PostreSQL 9.6.x (32 bit)
  • provést instalaci (lze ponechat výchozí hodnoty, jen je potřeba vyplnit heslo pro superusera)
  • po instalaci se vám možná otevře Stack Builder, zde není třeba vybírat pro instalaci žádné další věci

Linux

Debian
sudo aptitude install libpq-dev

Fedora
sudo yum install libpq

Vytvoření Postgres databáze

CREATE USER quickevent_admin_user_name PASSWORD 'good_password';
CREATE DATABASE quickevent OWNER quickevent_admin_user_name;

Povolit připojení k Postgres databázi vzdáleným hostitelům

Nastavení pro síťové zapojení QuickEventu Windows (nutno mít nainstalováno pgAdmin)
1. Povolit odchozí pravidlo pro port PostgreSQL;

2. Vytvořit databázi QuickEvent pomocí SQL dotazu;

každý krok zvlášť: 1. tvorba uživatele, 2. tvorba databáze (databáze se musí jmenovat quickevent, jak je na obrázku);

(při nové instalaci bude pgAdmin vypadat pravděpodobně jinak – stačí rozbalit menu Servers -> PostgreSQL -> Databases -> postgres -> pravé tlačítko myši -> Query tool -> vytvořit uživatele -> vytvořit databázi)

3. Upravit konfigurační soubory PostgreSQL; nutné upravit oba soubory;

ODKAZ na screenshoty v plném rozlišení.