QUICK EVENT

ORGANIZACE ZÁVODŮ V ORIENTAČNÍCH SPORTECH

Ucelená organizační platforma

QuickEvent je program, prostřednictvím kterého je možné zvládnout většinu agendy nutné při pořádání závodů (i víceetapových) v orientačním běhu.

QUICK EVENT

Propojení se systémem ORIS

Vzhledem k provázání s portálem ORIS prostřednictvím importů a exportů vynikne síl a Quick Event zejména při pořádání závodu v ČR

Propojení s programem OCAD

Program rovněž podporuje importy tratí (sledů kontrol) pro jednotlivé kategorie z programu OCAD.

Několik PC a více platforem

Program lze provozovat buď na samostatném PC nebo na více PC propojených počítačovou sítí, tj. nad stejnými daty může pracovat více organizátorů zároveň. Program lze provozovat na více platformách (OS Windows, Linux).

Analyzujete výkon a podílejte se na vývoji

Zajímá nás vaše zpětná vazba z fungováním Quick Eventu a jsme otevřeni inovativním nápadů, jak program posunout ještě více kupředu.